משולחן הועד
משרד ההסתדרות ת.ד. 22 רעננה מיקוד: 98753 טל: 09-7419929